Privacyverklaring

Doodle Friends vindt privacy belangrijk en is verantwoordelijk voor de verwerking hiervan. Wij Gaan hier zorgvuldig mee om en verwerken uw gegevens op een veilige manier en gebruiken uitsluitend  de gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact op.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken: 
Doodle Friends verwerkt de volgende gegevens van u:

  • Naam (voor en achternaam)
  •  Adres (straat, huisnummer, postcode en plaats) 
  • Telefoonnummer 
  • e-mailadres 
  • overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon. 
  • Bankgegevens

 

Het doel van de verwerking: 

Doodle Friends verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

• Het beoordelen of en welke pup er het best bij het gezin past (via mailcontact en kennismakingsgesprek).

 • Indien nodig u te kunnen bellen of e-mailen om zo onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • U garantie te kunnen verlenen tijdens de garantieperiode. 

 • Het afhandelen van uw betaling. 

 • Wij verwerken ook de persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de   belastingdienst. 

  

Het verkrijgen van de (persoons)gegevens:  

Doodle Friends heeft bovenstaande gegevens van u verkregen als klant of als geïnteresseerde van onze website, omdat u de gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. 

Bewaartermijn:

Doodle Friends bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en alleen om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen. In het volgende overzicht kunt u lezen welke persoonsgegevens wij bewaren en de termijn daarvan.

 • Op grond van wettelijke administratieve verplichtingen, bewaren wij uw facturen met uw (persoons)gegevens voor een termijn van 7 jaar. (Fiscale bewaarplicht)

.• Telefoonnummer en e-mailadres bewaren we uiterlijk twee jaar, dit is nodig om u te kunnen bellen of mailen over uw pup. 


Cookies:
DoodleFriends maakt gebruik van cookies
 
Delen van persoonsgegevens met derden :
DoodleFriends deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst en om te voldoen aan evt. boekhoudkundige en wettelijke verplichtingen. DoodleFriends verkoopt uw gegevens niet. De bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht hebben minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens en hebben hun privacy beleid gewaarborgd in hun algemene voorwaarden. DoodleFriends blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DoodleFriends. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit betekent dat we uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een veilig computerbestand naar u of een ander door u genoemde aanbieder kunnen versturen.
Wilt u gebruik maken van dit recht, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar: monique@doodlefriends.nl
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt DoodleFriends om een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw burgeresservicenummer zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.
 

Beveiligen van de gegevens: 
DoodleFriends neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt zorgvuldig en passende maatregelen om misbruik te voorkomen. Denkt u dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn dan kunt u contact met ons opnemen. Mocht u verder vragen hebben over deze verklaring of heeft u vragen/klachten over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 https:/autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons