Doodle Friends
/

The Australian Labradoodle

 

Privacyverklaring

Doodle Friends vindt privacy belangrijk en is verantwoordelijk voor de verwerking hiervan.Wij Gaan hier zorgvuldig mee om en verwerken  je gegevens op een veilige manier en gebruiken uitsluitend  de gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. Mocht je hierover vragen hebben, neem dan gerust contact op.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
Doodle Friends verwerkt de volgende gegevens van jou:

  •  Naam (voor en achternaam)
  •  Adres (straat, huisnummer, postcode en plaats) 
  • Telefoonnummer 
  • e-mailadres 
  • overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon. 
  • Bankgegevens

 

Het doel van de verwerking: 

 

Doodle Friends verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 

• Het beoordelen of en welke pup er het best bij het gezin past (via mailcontact en kennismakingsgesprek).

 • Indien nodig jou te kunnen bellen of e-mailen om zo onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

 • Jou te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 •Jouw garantie te kunnen verlenen tijdens de garantieperiode. 

• Het afhandelen van jouw betaling. 

• Wij verwerken ook de persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst. 

  

Het verkrijgen van de (persoons)gegevens:  

Doodle Friends heeft bovenstaande gegevens van jouw verkregen als klant of als geïnteresseerde van onze website, omdat jij de gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. 

 

Bewaartermijn:

Doodle Friends bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en alleen om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens verzamelen. In het volgende overzicht kun je lezen welke persoonsgegevens wij bewaren en de termijn daarvan.

 • Op grond van wettelijke administratieve verplichtingen, bewaren wij jouw facturen met je (persoons)gegevens voor een termijn van 7 jaar. (Fiscale bewaarplicht)

. • Telefoonnummer en e-mailadres bewaren we uiterlijk twee jaar, dit is nodig om je te kunnen bellen of mailen over je pup. 


Cookies:
 
Doodle Friends maakt geen gebruik van cookies
 
Delen van persoonsgegevens met derden :
 
Doodle Friends deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst en om te voldoen aan evt. boekhoudkundige en wettelijke verplichtingen. Doodle Friends verkoopt jouw gegevens niet. De bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht hebben minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens en hebben hun privacybeleid gewaarborgd in hun algemene voorwaarden. Doodle Friends blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door doodle Friends. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit betekent dat we jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een veilig computerbestand naar jou of een ander door jouw genoemde aanbieder kunnen versturen.
 
Wil je gebruik maken van dit recht, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar: doodle.friends@kpnmail.nl
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Doodle Friends je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en je burgeresservicenummer zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek.
 
Beveiligen van de gegevens: 
 
Doodle Friends neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt zorgvuldig en passende maatregelen om misbruik te voorkomen. Denk je dat jouw gegevens niet voldoende beveiligd zijn dan kun je contact met ons opnemen. Mocht je verder vragen hebben over deze verklaring of heb je vragen/klachten over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten. Uiteraard kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

https:/autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons